زنبوربان

عقد قرارداد و تحویل دستگاه
زهرگیر به کندودار
(بدون پرداخت هزینه دستگاه)

آموزش زهرگیری بصورت حضوری
(درمحل) و یا فیلم آموزشی

زهرگیری در بهار و تابستان
جمعا 15-10 دفعه از هر کندو

ثبت میزان زهر تولید شده
در سامانه زنبوربان

دریافت زهر و ارسال به آزمایشگاه
برای تعیین درصد ملیتین

واریز مبلغ متناسب با مقدار
و میزان کیفیت زهر تولیدی
( توافقی )

“زنبوربان”  در سال 1400 تأسیس شد ، تلاش می کنیم تا برای مشتریان خود عدالت را به دست بیاوریم. ما به یک مبارزه خوب و صادقانه اعتقاد داریم و در هیچ چیزی متوقف نخواهیم شد.

مدیرعامل زنبوربان

enemad-logo
×

Powered by ZanboorBan

× شروع گفتمان